Biz Kimiz ?

Paidos Akademi

Dr. Elif Öztürk Yılmaztekin

Kurucu Danışman

Dr. Elif Öztürk Yılmaztekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans Programından 2005 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini sırasında psikoloji bölümünde yan dal yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini yine aynı üniversitesinin Okul Öncesi Eğitim alanında tamamlamış ve Lisansüstü tez çalışmalarını “bütünleştirilmiş program”, “okul öncesinde sanat” ve “Okul öncesinde fen eğitimi” alanları üzerine yapmıştır. 2005-2016 yılları arasında değişik üniversitelerde akademisyenlik deneyimi olmuştur.

Akademik çalışmaları arasında “Etkili iletişim”, “Okul öncesinde bütünleştirilmiş program ve etkileri”, “Okul öncesinde fen uygulamaları ve teknoloji kullanımı”, “Dünya’da uygulanan okul öncesi eğitim programları”, “Okul öncesinde etik konular” ve “Yaratıcılık” gibi konular yer almaktadır. Bu alanda yaptığı Türkçe ve İngilizce makaleler, bildiriler Uluslararası diğer hakemli dergilerde, Ulusal hakemli dergilerde, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerde yayınlanmıştır. Aynı zamanda, AB hibe projelerinde yazım ve uygulama aşamalarında aktif yol almış ve bu kapsamda seminerler, eğitimler vermiştir. Ayrıca, Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak açılan Aile Danışmanlığı Sertifika Programında eğitmen olarak görev almıştır.

2018 yılında “Paidos Academy Okul Öncesi Eğitim Danışmanlığı”nı kurmuştur. Böylelikle okul öncesi eğitim programlarını Dünyada bulunan eğitimsel yaklaşımlarla zengileştirip geliştirmeyi, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini destekleyici eğitimler düzenlemeyi ve 0-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlere çocuklarını daha iyi tanımalarına olanak sağlayacak konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarını, “Yaratıcı özgün programlar”, “Kendini sürekli yenileyen donanımlı eğitimciler”, “Soran, sorgulayan, aktif çocuklar” ve “Bilinçli aileler” gibi temel noktalar üzerinden geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kurucusu olduğu Paidos Academy Okul Öncesi Eğitim Danışmanlığı firmasında eğitim çalışmalarına devam etmektedir.