Anne - Baba Seminerleri

  • 0-6 yaş grubu olan ebeveynlere çocuklarının eğitim süreçlerine etkin bir şekilde dahil olmalarına olanak sağlayacak konularda seminerler verilmesini içermektedir
  • Çocuğu okul öncesi dönemde olan ebeveynler için merak ettikleri, çocuklarının gelişimlerini destekleyici, çocuklarının eğitim sürecini pekiştirecek konularda yapılacak seminerlerdir.