Bütünleştirilmiş Öğrenme Deneyimleri

Bütünleştirilmiş Öğrenme Deneyimleri: Okul Öncesinde Alternatif Yaklaşımlar
 
  • Okul öncesi sınıflarında uygulanan alternatif eğitim yaklaşımları nelerdir? 
  • Neden farklı programları uygulamak önemlidir? 
  • Sınıflarda kullanılan alternatif yaklaşımlardan “Montessori” “Reggio Emilia” “Waldorf ” ve “Proje Yaklaşımı” hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır. 
  • Teorik bilginin yanında uygulama örnekleri ile de zenginleştirilmiş içerikte MEB Okul Öncesi Programına nasıl entegre edilebilecekleri konusunda ayrıntılı bir içerik çalışması gerçekleştirilecektir.